CRDL- ‘contact door aanraking’

De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen  mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie – zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking- én hun omgeving. In de zorg wordt naarstig gezocht naar hulpmiddelen die contact met mensen met dementie, autisme of een verstandelijke beperking mogelijk maken, zodat menselijke waarde en persoonlijke aandacht behouden blijven.

De CRDL helpt het isolement van mensen te doorbreken wanneer een normaal gesprek niet meer goed mogelijk is. Het instrument maakt een contact mogelijk waaraan gebruikers gelijkwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun cognitieve vermogens. Iedere deelnemer heeft gelijke mogelijkheden het contact te initiëren en invloed uit te oefenen op de interactie. Tijdens deze workshop maak je kennis met de CRDL. Je leert een nieuwe manier van contact maken. Na een presentatie van de CRDL gaan we samen met de groep CRDL’en.  Ervaar hoe het is om contact te maken door ‘aanraking’.

Moniek van Bommel: In mijn werk als persoonlijk begeleider en clown voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie kom ik vaak in aanraking met non-verbale communicatie. Als woorden niet (meer) begrepen worden, hoe communiceer je dan? Deze mensen keren meer en meer in zichzelf en raken verzonken in hun eigen wereld. Toch verlangen zij, maar ook wij naar contact met onze dierbaren. Hoe mooi is het dan om via de CRDL, die aanraking vertaalt in geluiden, een extra dimensie te geven aan contact.