Beter door Beeld Health Visuals ontwikkelt en produceert Health Visuals voor het gehele spectrum van de zorg. Health Visuals zijn rustgevende natuurbeelden (film of fotografie) toegepast in zorginstellingen en ziekenhuizen.
Wetenschappelijk onderzoek leert dat kijken naar natuur positieve effecten heeft op de emotionele beleving van cliënten. Het vermindert angst en onrust. Dit geldt ook voor het kijken naar natuurfoto’s en film. Natuur heeft ook een positieve invloed op de innerlijke beleving. Betere beheersing van impulsen met als gevolg verminderde boosheid en agressie, is daarvan een belangrijk effect.

Twee producten die Beter door Beeld levert zijn:
1) De themafilm “De Rust van Natuur” voor mensen met verstandelijke beperking (of dementie). De film werkt rustgevend, stressverminderend. Uit onderzoek blijkt dat 56% van de kijkers minder negatief gedrag vertonen en 1 op de 3 gebruikers van rustgevende medicatie minder medicatie nodig heeft.

2) De innovatieve rustgevende bril de RelaxMaker 
De relaxMaker wordt ingezet bij mensen die snel overprikkeld raken, snel geagiteerd of driftig of angstig en of onrustig zijn. Tijdens de verzorging afleiding nodig hebben. Voor en tijdens medische onderzoeken en behandelingen, als bloedprikken en tandartsbezoek gespannen zijn. Slaapproblemen hebben.