Snoezelen is ontstaan in de jaren 70 en dan met name in instituut Haerendael te Haaren. Binnen deze organisatie werkte een orthopedagoog en twee gewetensbezwaarders. De orthopedagoog had twee artikelen gelezen van Cleland en Clarck  en J Hollis, vanuit amerika.

In deze artikelen werd beschreven hoe een ruimte te gebruiken met zintuig prikkelend materiaal, om tot beleving en ervaring te komen met cliënten. De orthopedagoog kreeg de vraag binnen zijn organisatie om eens activiteiten te bedenken voor de diep zwakzinnigen. Deze groep bewoners deed niet mee aan de standaard georganiseerde activiteiten, zoals, film, bingo etc.

Vanuit het artikel hebben ze met zijn drieën in een grote ruimte 5 belevingsgebieden gemaakt.Er was een proef wereld een kijkwereld, een hoorwereld, een voelwereld, en een ruikwereld. Dus in de proefwereld stonden bijv. allerlei kommen met snoepjes, chips, slagroom etc.

Ook voor de andere werelden werd er van alles bedacht. Een week lang konden alle cliënten deze werelden beleven en ervaren. Toen er een teamleidster binnen liep en zei wat snoezig ontstond het woord snoezelen. Het werd toen nog geschreven met twee S en omdat de achternamen van de mannen Snel, Stap, en Snoek waren.

In diezelfde tijd was Ad Verheul van de Hartenkamp in Ede ook met deze activiteiten bezig voor zijn cliënten. Het woord snoezelen met een z wordt door Ad Verheul en Jan hulsegge omschreven als een samentrekking van de woorden snuffelen en doezelen.

Begin jaren 80 werkte Ilse Achterberg in een verpleeghuis met diepdementerende ouderen. De handelingsgerichte activiteiten die zij als activiteitenbegeleider aan bood aan de bewoners sloten niet aan binnen hun belevingswereld. Door contact met Ad Verheul is zij gaan kijken of snoezelen iets zou kunnen zijn voor de diep dementerende ouderen.

Al snel bleek dat beleving- en ervaring -activiteiten beter aansloten bij de demente ouderen. Door te snoezelen met de ouderen in een ruimte van 1000 gulden, ontwikkelde Ilse Achterberg samen met Wilma Kok het afdelingshoofd een methodiek voor het snoezelen. Een levensloop, observatieformulier, snoezelplan en een plan voor integratie in de 24-uurs zorg werd ontwikkeld.

Momenteel valt snoezelen onder de belevingsgerichte zorg net als remincentie, validation, r.o.t., enzovoort