Het verschil tussen de verschillende zorgwetten Zvw, WMO, jeugdwet en Wlz? Wie komt waarvoor in aanmerking en wanneer komen verschillende doelgroepen in aanmerking komen voor een indicatie Wlz? Hoe pak je dit aan om een overgang naar WLz in orde te maken? Caroline deelt op de beurs haar ervaringen in  gemeenten waar ze met haar bedrijf Clientondersteuning PLUS dit regelmatig op  projectbasis doen.

Caroline is ruim 8 jaar clientondersteuner, eerst vanuit haar eigen praktijk als mantelzorgmakelaar, sinds 2016 als clientondersteuner Wet langdurige Zorg binnen een maatschap en sinds 1 januari 2019 als eigenaar van ClientondersteuningPLUS.

Het initiatief achter ClientondersteuningPLUS

Caroline van der Hek vond dat het tijd was voor een platform waar mensen écht geholpen worden. Niet meer van het kastje naar de muur, maar echt directe hulp. Uit deze wens is ClientondersteuningPLUS ontstaan. Cliëntondersteuning die méér biedt.

“Ook als het moeilijk is, gaan wij door. Wij vertalen tussen de wereld van zorgvrager en aanbieder en bieden alternatieve (soms creatieve) oplossingen.”

Sinds 2016 heeft Caroline contracten met het zorgkantoor. In 2016 is zij begonnen in de regio Zwolle en heeft dit in de loop der jaren uitgebreid naar de huidige zeven regio’s.